Korisni linkovi

Podaci o izdatim dozvolama za rad sportskih stručnjaka VK Grafičar: link

Statut sa APR-a: link

Realizacija programa iz javnih prihoda za 2022 godinu: link

Bilans nastupa i medalja VK Grafičar: link

Sportska pravila veslačkog saveza Srbije: link

Sportska pravila FISA: link

Kućni red: link

Realizacija programa iz javnih prihoda za 2023 godinu: link