ŠKOLA VESLANJA

ŠKOLA VESLANJA

ŠKOLA VESLANJA

Štampa

Sportske aktivnosti

Sportska aktivnost se odvija kroz sledeće oblike organizovanja:

Takmičarsko veslanje

obuhvata ženske i muške uzrasne kategorije pionira( od 12 do 14 godina) kadeta(15 i 16 godina) godina),juniora(17 i 18godina), seniora B(od 19 do 22 godine) i seniore(od 23 godine na dalje)

Škola veslanja,

obuhvata mlađe starosne kategorije (od 11-12 godina starosti) i starije građane koji žele da ovladaju tehnikom veslanja u rekreativne svrhe.Obuka na vodi obuhvata rad u početničkim čamcima-četverac gig, skifovi, dubl-skulovi.Na suvom treninzi se odvijaju kao opšta kondiciona priprema na veslačkim ergometrima,trčanje, poligonska aktivnost i razne vežbe u teretani kluba(rad u teretani se i pretežno odvija usled loših vremenskih uslova i pretežno zimi)

Rekreacija.

obuhvata sledeće:

  • Veslanje na vodi kroz četverce gigove(skul i rimen) , dubl skul, dvojac i skif( za obučene članove i bivše veslače).


obuhvata sve kategorije građanstva, u smislu očuvanja i negovanja zdravlja pojedinca kroz sportske aktivnosti veslanja,trčanja, rada na veslačkim trenažerima, treninga u teretani,poligonske aktinosti

disc
disc
disc
disc