ŠKOLA VESLANJA

ŠKOLA VESLANJA

ŠKOLA VESLANJA

Štampa

Rukovodstvo i članovi

Rukovođenje u klubu je Statutom uređeno da se rukovođenje i upravljanje obavlja kroz:
Skupštinu kluba, kao najvišim organom rukovođenja i Upravnim odborom koji se sastoji od 7 članova, na čelu sa predsednikom i  dva podpredsednika UO:

 • Predsednik UO kluba – Borislav Savić
 • Podpredsednik UO kluba – Dejan Pavlović
 • Podpredsednik UO kluba – Igor Mitić
 • Član UO – Mario Belinčević
 • Član UO – Dejan Jeremić
 • Član UO – Boris Marinković
 • Član UO – Vedran Latinčić
 • Direktor kluba - Lazo Pivač - ( biografija )

Statut kao najviši akt  kluba uređuje članstvo na sledeće kategorije:

 • Počasni članovi,
 • Redovni članovi,
 • Pomažući članovi.

Titula Počasnog člana dodeljuje se posebnom odlukom Skupštine.
Redovni članovi su lica angažovana u klubu kroz organe kluba, treneri i aktivni takmičari.
Pomažući članovi su lica koja se bave treniranjem u klubu u školi veslanja i rekreaciji.
Članarina za Redovne i Pomažuće članove je 3.500.- dinara mesečno.
Pomažući članovi su i lica koja žele da budu članovi, a ne bave se treniranjem, i članarina na godišnjem nivou je 5000.-dinara.

disc
disc
disc
disc